Wystrój klas

Wyniki konkursu na "Bożonarodzeniowy wystrój klasy"

Jak co roku zorganizowany konkurs, zadziałał pomysłowością i zaangażowanie. Trudno było zdecydować się tylko na 3 pierwsze miejsca. W związku z tym wytypowano do nagród następujące klasy:

I miejsce - sala 52, kl. III i (gimnazjum)

II miejsce - sala 9, kl. VII c

2 x III miejsce - sala 52 kl. III h (gimnazjum) i sala 79, kl. VII i

oraz wyróżnienia:

sala 91 - kl. VIII b

sala 23 - kl. VIII d

Do konkursu przystepowały również nasze "Maluszki" z klas 1-3.

Do nagród wytypowano klasy:

I miejsce - sala 72, kl. II c

II miejsce - sala 53, klasa "0"

2 x III miiejsce  - sala 71, kl. II b i sala 64, kl. I c.