Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie

w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

Imię i nazwisko              Funkcja                klasa
1.  

Barbara Derbis

Przewodniczący R.R. VIII F
2.  KAROLINA SMOLIŃSKA Zastępca Przewodniczącego R.R.  I b
3. SYLWIA SZUTOWICZ Skarbnik  III f
4.  GRZEGORZ SZCZĘSNY   Sekretarz  VII i
5. WOJCIECH WICKI Członek  III b
6.  AGATA BRZESKA Członek  I c
7.  BARTOSZ OT Członek VIII d


 

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców można dokonywać w następujący sposób:

  • przelewem na konto na Radę Rodziców można wpłacać bezpośrednio na konto bankowe, podając dane ucznia i klasę.

 

BANK SPÓŁDZIELCZY sgb.png [50x38]
Nr konta: 10834500060002806220000001

  • gotówką do wychowawcy klasy

 

Uchwałą Rady Rodziców podjęto decyzję o wynagradzaniu klas o największych wpłatach na fundusz Rady Rodziców:
za 100% wpłat – klasa otrzymuje na koniec roku 20% zebranej sumy
za 90% wpłat – klasa otrzymuje na koniec roku 15% zebranej sumy
za 80% wpłat – klasa otrzymuje na koniec roku 10% zebranej sumy
Klasa podejmuje decyzje w jaki sposób zagospodaruje otrzymaną kwotę.