Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie

w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Imię i nazwisko              Funkcja                klasa
1.  

Sławka Lewandowska

Przewodniczący R.R.  
2. Dorota Czaja-Janusz Zastępca Przewodniczącego R.R.  
3. Monika Lalik-Kowalska Sekretarz  
4.  Damian Godzina      
5. Magdalena Drejka    
6.  Emilia Walkowiak    
7.  Izabela Jakubiak    


 

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców można dokonywać w następujący sposób:

  • przelewem na konto na Radę Rodziców można wpłacać bezpośrednio na konto bankowe, podając dane ucznia i klasę.

 

BANK SPÓŁDZIELCZY sgb.png [50x38]
Nr konta: 10834500060002806220000001

  • gotówką do wychowawcy klasy

 

Uchwałą Rady Rodziców podjęto decyzję o wynagradzaniu klas o największych wpłatach na fundusz Rady Rodziców:
za 100% wpłat – klasa otrzymuje na koniec roku 20% zebranej sumy
za 90% wpłat – klasa otrzymuje na koniec roku 15% zebranej sumy
za 80% wpłat – klasa otrzymuje na koniec roku 10% zebranej sumy
Klasa podejmuje decyzje w jaki sposób zagospodaruje otrzymaną kwotę.