Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w Naszej szkole:

   Szkolny Klub Sportowy

  ♦ Zajęcia umuzykalniające i rytmiki

   Zajęcia taneczne

   Zajęcia ogólnorozwojowe

  Terapia pedagogiczna

  Terapia logopedyczna

   Język angielski i niemiecki

 

Oferujemy wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.

Współpracujemy z instytucjami kulturalno-oświatowymi.