Nazwisko i imię


Tomasz Szulc

Dyrektor SP 4


Ruczyńska-Jakubowska Jolanta

wicedyrektor do spraw dydaktycznych klas 4-8

Sitkiewicz Hanna

wicedyrektor do spraw wychowawczych  klas 4-8

Ellert Katarzyna

wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych klas 0-3

 

Alama Grażyna - wychowanie do życia w rodzinie

Arosłanow Agnieszka - psycholog, wychowawca 8H

Baczewska Magdalena - edukacjia wczesnoszkolna, wychowawca 1A

Bałamonczek Wioleta - geografia , wychowawca 7A

Bielińska Anna - nauczyciel w świetlicy

Bieszke Joanna - wychowanie fizyczne

Boguta Aleksandra -wiedza o społeczeństwie, urlop

Borkowska Elżbieta - edukacjia wczesnoszkolna, wychowawca 1B

Bralewska Karina-wychowanie fizyczne

Brejski Marek - pedagog

Chrzanowska Monika - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 3C

Czajkowska Aleksandra -edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 2B

Czarnecka Urszula - wychowanie fizyczne

Deja Sławomir - fizyka, wychowawca 7J

Dukowska Maria - j. polski

Dułak Marzena - edukacjia wczesnoszkolna, wychowawca 1C

Elszkowska Natalia - logopeda

Furmaniak Alina - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 2C

Główczewska  Anna - j. polski, j. angielski, wychowawca 7K

Grzegorzewska Urszula - nauczyciel biblioteki

Jaguszewska Dorota - matematyka, wychowawca 7B

Jaworska-Góral Teresa - zajęcia techniczne

Jeliński Krzysztof - j. niemiecki, wychowawca 7D

Jeliński Marek - j. niemiecki, wychowawca 7B

Jędryszek Magdalena - j. niemiecki, wychowawca 

Justa Henryk - matematyka

Kajzer Piotr - wiedza o społeczeństwie

Kępka Bożena - muzyka, wychowawca 7I

Klinkosz Magdalena - nauczyciel w świetlicy

Kowalska Hanna - nauczyciel biblioteki

Kreja – Kwiczor Dagmara - j. angielski, wychowawca 8K

Kuklińska – Włoch Katarzyna - j. angielski, wychowawca  8E

Kulewicz – Łopata Krystyna - religia

Kulla Andrzej - historia, EDB, wychowawca 8A

Langowski Andrzej - wychowanie fizyczne

Langowski Jarosław- wychowanie fizyczne

Majdak  Ewa - j. polski, wychowawca 7C

Michalska Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 3B

Modrzewska Jolanta - fizyka, wychowawca 

Mucha Jacek - informatyka, wychowawca 

Nowopolski Bogusław - geografia

Okrój Dorota - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 2A

Osnowski Janusz - religia

Ostrowska  Małgorzata - matematyka, wychowawca 7E

Owsiak Kalina - edukacjia wczesnoszkolna, wychowawca 1D

Płocharczyk Agnieszka - urlop

Płocharczyk Przemysław - j. niemiecki, wychowawca 8G

Pryczkowski Mateusz - religia

Raus Beata - matematyka, wychowawca 8I

Raus Władysława - historia, wychowawca 7F

Rogalska Jolanta - matematyka, wychowawca 

Rynkiewicz Hanna - biologia, chemia, wychowawca 8C

Sado - Otta Izabela - j. polski, wychowawca 7G

Sandach Iwona - chemia, wychowawca 7D

Stasiak Jarosława - j. polski

Stobińska Alina - matematyka

Stolińska Marta - historia

Szalbierz Dorota - religia

Sudenis Julia - nauczyciel w świetlicy

Szwaczka Ewa - biologia, wychowawca 8J

Śmiełowski Tomasz - wychowanie fizyczne

Wasiek Henryk - wychowanie fizyczne

Wichmann Lucyna - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 3A

Wieczorek Agnieszka - j. angielski, wychowawca 

Wilczewska Karolina - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 2D

Winsławska Emilia - informatyka, wychowawca 8F

Wiśniewska Katarzyna - j. polski, wychowawca 7H

Witkiewicz Anna - wychowanie fizyczne