SGB Bank Spółdzielczy w Tczewie na rzecz Rady Rodziców Gimnazjum nr 3.