Nazwisko i imię


Tomasz Szulc

Dyrektor SP 4


Ruczyńska-Jakubowska Jolanta

wicedyrektor do spraw dydaktycznych

Sitkiewicz Hanna

wicedyrektor do spraw wychowawczych


Alama Grażyna - wychowanie do życia w rodzinie

Arosłanow Agnieszka - chemia, urlop

Baczewska Magdalena - n-l wspomagający, wychowawca 3H

Bałamonczek Wioleta - geografia , wychowawca 7E

Bielińska Anna - opiekun świetlicy

Bielińska Dagmara - j. niemiecki, urlop

Bieszke Joanna - wychowanie fizyczne

Boguta Aleksandra -wiedza o społeczeństwie, wychowawca 3G

Borkowska Elżbieta - n-l wspomagający, wychowawca 2I

Bralewska Karina-wychowanie fizyczne

Brejski Marek - pedagog

Bunikowska Bożena - 

Chrzanowska Monika - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 1C

Czarnecka Urszula - wychowanie fizyczne

Deja Sławomir - fizyka

Dukowska Maria - j. polski

Dułak Marzena - geografia, wychowawca 7F

Ellert Katarzyna  - pedagog

Elszkowska Natalia - tyflorewalidacja

Formela Adrian - j. angielski

Furmaniak Alina - n-l wspomagający

Główczewska  Anna - j. polski, j. angielski, wychowawca 2B

Godzina Magdalena - urlop

Grzegorzewska Urszula - biblioteka

Jaworska-Góral Teresa - zajęcia techniczne

Jeliński Krzysztof - j. niemiecki, wychowawca 3C

Jeliński Marek - j. niemiecki, wychowawca 3B

Jędryszek Magdalena - j. niemiecki, wychowawca 7A

Justa Henryk - matematyka

Kaczmarowski Krzysztof - doradztwo zawodowe

Kępka Bożena - muzyka, wychowawca 2G

Klinkosz Magdalena -

Kowalska Hanna - biblioteka

Koprowska Elżbieta - urlop

Kreja – Kwiczor Dagmara - j. angielski

Kuklińska – Włoch Katarzyna - j. angielski, wychowawca 3D

Kulewicz – Łopata Krystyna - religia

Kulla Andrzej - historia, edukacja dla bezpieczeństwa

Langowski Andrzej - wychowanie fizyczne

Langowski Jarosław- wychowanie fizyczne

Majdak  Ewa - j. polski, wychowawca 7B

Majka Marta - j. angielski

Mering   Dorota - matematyka, wychowawca 7H

Michalska Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 1B

Miotk Grzegorz - religia

Modrzewska Jolanta - fizyka, wychowawca 2C

Mucha Jacek - informatyka

Nowopolski Bogusław - geografia

Okrój Dorota - n-l wspomagający, wychowawca 3I

Orłowski  Kazimierz - informatyka, matematyka

Osnowski Janusz - religia

Ostrowska  Małgorzata - matematyka, wychowawca 2A

Owsiak Kalina - n-l wspomagający, wychowawca 2H

Pierzynowska - Krej Ewa - 

Płocharczyk Agnieszka - urlop

Płocharczyk Przemysław - j. niemiecki

Raus Beata - matematyka, wychowawca 3A

Raus Władysława - historia, wychowawca 7C

Rogalska Jolanta - matematyka, wychowawca 7I

Rynkiewicz Hanna - biologia, chemia, wychowawca 3E

Sado - Otta Izabela - j. polski, wychowawca 2D

Sandach Iwona - chemia, wychowawca 2E

Stasiak Jarosława - j. polski

Stobińska Alina - urlop

Stolińska Marta - historia

Szalbierz Dorota - religia

Szulkowska – Kalita  Lidia - j. polski, wychowawca 2F

Szwaczka Ewa - biologia

Szymkiewicz Dorota - wychowanie fizyczne

Śmiełowski Tomasz - urlop

Urasińska Maria - chemia

Wasiek Henryk - wychowanie fizyczne

Wichmann Lucyna - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 1A

Wieczorek Agnieszka - j. angielski, wychowawca 7J

Wierzbicki Artur - wychowanie fizyczne

Winsławska Emilia - informatyka

Wiśniewska Katarzyna - j. polski, wychowawca 7G

Witkiewicz Anna - wychowanie fizyczne