Prezydium Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tczewie

w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Imię i nazwisko              Funkcja                klasa
1.  

Barbara Derbis

Przewodniczący R.R.  VII F
2.  Urszula Sarat-Orlikowska Zastępca Przewodniczącego R.R.  II e
3. Katarzyna Kur Skarbnik  III e
4.  Joanna Leśniak   Sekretarz  I a
5. Sylwia Szutowicz Członek  II f
6.  Dobrosława Drozd Członek  II d
7. Katarzyna Stenka Członek  I c
8. Marcin Mrozek Członek III c
9.  Bartosz Ot Członek VII d


 

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców można dokonywać w następujący sposób:

  • przelewem na konto na Radę Rodziców można wpłacać bezpośrednio na konto bankowe, podając dane ucznia i klasę.

 

BANK SPÓŁDZIELCZY sgb.png [50x38]
Nr konta: 10834500060002806220000001

  • gotówką do wychowawcy klasy

 

Uchwałą Rady Rodziców podjęto decyzję o wynagradzaniu klas o największych wpłatach na fundusz Rady Rodziców:
za 100% wpłat – klasa otrzymuje na koniec roku 20% zebranej sumy
za 90% wpłat – klasa otrzymuje na koniec roku 15% zebranej sumy
za 80% wpłat – klasa otrzymuje na koniec roku 10% zebranej sumy
Klasa podejmuje decyzje w jaki sposób zagospodaruje otrzymaną kwotę.